VPS VẬT LÝ

Việt Nam
2.000.000đ
Tháng

  • 24 vCPU
  • 32 GB Memory
  • 1000 mbs Bandwidth
  • 120GB SSD + 1TB HDD SSD Enterprise
  • Gia hạn
  • Bảo hành